İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Kontrol Ortamı Standartları

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

 

  • STANDART  1 – ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
  • STANDART  2 – MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
2.1       MİSYON & VİZYON
2.2       ORGANİZASYON YAPISI
2.3       GÖREV TANIMLARI
2.3.1    Dekan Görev Tanımı
2.3.2    Dekan Yardımcısı Görev Tanımı (İdari)
2.3.3    Dekan Yardımcısı Görev Tanımı (Öğrenci)
2.3.4    Bölüm Başkanı Görev Tanımı
2.3.5    Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
2.3.6    Öğretim Üyesi Görev Tanımı
2.3.7    Öğretim Görevlisi Görev Tanımı
2.3.8    Araştırma Görevlisi Görev Tanımı
2.3.10  Kütüphane Birimi Kütüphaneci Görev Tanımı
2.3.11  Kütüphane Birimi Memur Görev Tanımı
2.3.12  Dekan Sekreteri Görev Tanımı
2.3.13  Bölüm Sekreteri Görev Tanımı
2.3.14  Personel Birimi Görev Tanımı
2.3.15  Yazı İşleri ve Bilgi İşlem Birimi Görev Tanımı
2.3.16  Tahakkuk Birimi Görev Tanımı
2.3.17  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Birimi Görev Tanımı
2.3.18  Fotokopi ve Baskı Birimi Görev Tanımı
2.3.19  Teknik Servis Birimi Görev Tanımı
2.3.20  Temizlik Birimi Görev Tanımı
2.4      HASSAS GÖREVLER
Menüyü Kapat