İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Kontrol Faaliyetleri Standartları

KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

STANDART-7 : KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
7.1      SÜREÇLER
 7.2      İŞ AKIŞLARI
STANDART- 8 : PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
8.3         FORMLAR
STANDART-9   : GÖREVLER AYRILIDI
STANDART-10 : HİYERARŞİK KONTROLLER
STANDART-11 : FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
STANDART-12 : BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ


 

Menüyü Kapat