İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Bilgi ve İletişim Standartları

D- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

 
  • STANDART 13- BİLGİ VE İLETİŞİM
  • STANDART 14- RAPORLAMA
  • STANDART 15- KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
  • STANDART 16- HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
Menüyü Kapat