İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Tarihçe


Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Üniversite Senatosu’nun 25/12/2009 tarihli teklifi ve Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 04/02/2010 tarihli onayı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 11/5/2010 tarihli ve 7934 sayılı yazısı ve Bakanlar Kurulu’nun 24/5/2010 tarihli ve 2010/502 sayılı kararı ile 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre kurulmuş, bu karar 1 Temmuz 2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakülte bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması, Rektörlüğün 02/11/2010 tarihli ve B.30.2.KTÜ.0.71.00.02/20199 sayılı yazısı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 02/02/2011 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunu’nun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanunun 7. maddesi ile 2809 sayılı kanuna eklenen 188'inci Ek Madde ile Trabzon Üniversitesi kurulmuş ve fakültemiz de adı geçen üniversiteye bağlanmıştır.
Menüyü Kapat