İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

İslam Tarihi ve Sanatları

Doç. Dr. Eyüp ÖZTÜRK
(Bölüm Başkanı)

 

0462 455 45 52
eyupozturk@trabzon.edu.tr

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslâm'ın doğuşundan günümüze uzanan süreçte meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları inceler. Bu amaçları gerçekleştirmek için İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi anabilim dalları halinde düzenlenmiştir. Bu bilim dalları sayesinde İslam Tarihi'nin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetler ele alınır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazandıkları gibi, arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri tanıma becerisi, şiir, musiki ve edebiyat zevki elde ederler.

 

Anabilim Dalları

Menüyü Kapat