İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Dekanımızın Mesajı

 


        Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım!

         Hepinize Merhaba
         Bilindiği gibi inanç duygusu insanoğlunun doğuştan getirdiği temel özelliklerden biridir. Bu nedenle din olgusu ve buna bağlı olarak din eğitimi insanlık tarihi kadar eskidir. Nitekim semâvî dinlerin ortak kabullerinden biri, ilk insanın aynı zamanda ilk peygamber olduğu inancıdır. Bu sebeple din, tarih boyunca gerek kişisel gerekse toplumsal düzeyde insanoğlunun gündeminden hiç düşmemiş, aksine hayatını derinden etkileyen vazgeçilmez değerlerin başında gelmiştir. Bu durum, insanın bulunduğu her yerde din eğitim-öğretimini gerekli kılmış, tarih boyunca her toplum basit veya gelişmiş, örgün ya da yaygın yöntemlerle bu ihtiyacı gidermeye çalışmıştır. Modern dünyada da durum farklı değildir. Yaratılış-evren-insan-olgu ilişkisini açıklamada dini devre dışı bırakan pozitivist/rasyonalist akımların revaçta olduğu özellikle son iki asırlık tecrübeden sonra insanlık yeniden dine ilgi duyma eğilimine girmiştir. Çağımızın bilişim, ulaşım ve iletişim imkânlarıyla hızla bütünleşen dünyamızda alternatif arayışlar doğrultusunda gelişen bu ilgi, arz-talep ilişkisi içinde dini kurumların ihyası ve inşasına hız kazandırmıştır. İşte bu çerçevede, adları farklı olsa da dünyada birçok örnekleri bulunan ilâhiyat fakülteleri, köklü bir medeniyet, engin, derin ve güçlü bir ilim-kültür mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde çeşitli süreçlerden geçtikten sonra Türk Yüksek Öğretim Sistemi içindeki mümtaz yerini almıştır. Bu fakülteler, toplumun din konusundaki ihtiyaçlarını karşılama amacı ve görevi yanında din bilimleri alanında bilimsel araştırma yapma ve bilim adamı yetiştirme misyonuyla birer akademik kurum kimliği kazanmıştır. Bu saygın kurumlar arasına girmesiyle gurur duyduğumuz Trabzon Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi de, içinde bulunduğu kurulum ve gelişim süreci sonunda kısa sürede bu câmiada hakettiği seçkin yerini alacaktır.

         Değerli Gençler!

       Sizler, her biriniz farklı yeteneklere sahip bireyler ve genç beyinler olarak ayrı birer dünyasınız. Bu gücünüzle aileniz, toplumumuz ve tüm insanlığın refah ve mutluluğuna katkıda bulunacak en değerli varlığımızsınız. İnandığınız, kendinize güvendiğiniz, yeteneklerinizi keşfedip geliştirdiğiniz ölçüde bu yüce misyonu yerine getireceğinizden şüphe etmeyin. Bunun da ciddi, doğru, sağlam ve verimli bir eğitim-öğretimden geçtiğini unutmayın. Ülkemizde yüksek din bilimleri alanında bu eğitim-öğretimin adresi ilâhiyat fakülteleridir. Bizler, bu misyonu en kolay, en doğru, en verimli ve faydalı biçimde yerine getirebileceğiniz ortamı sizlere hazırlama çabası içindeyiz. Zamanın geri dönüşümü ve ikamesi yoktur bilinciyle, sahip olduğunuz imkân ve yetenekleri yerinde ve zamanında kullanarak bu ortamdan azami ölçüde yaralanacağınıza inanıyorum. Biliniz ki, hayatınızın en değerli dört-beş yılını geçireceğiniz bu ortam, meslekî gelişimle birlikte din ve din bilimleri konusundaki her türlü soru ve sorunlarınızı en kolay, en doğru ve en ucuz şekilde çözebileceğiniz, çözüm yöntemlerini öğrenebileceğiniz en uygun zemindir. Bizler, yeşilin maviyi kucakladığı göz kamaştırıcı doğası yanında derin ve zengin ilim, kültür, din ve tarih mirası, ayrıca kişisel gelişiminize katkı sağlayacak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik potansiyeli ile ülkemizin güvenle yaşanabilir en güzide şehirleri arasında yer alan Trabzon Üniversitesi bünyesinde kurulmuş İlâhiyat Fakültesi ayrıcalığı ile sizlere bu zemini hazırlamak için varız. İlgi ve desteklerinizle en kısa sürede hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.
         
      Saygıdeğer Anne-Babalar, Kıymetli Veliler!

       Her ebeveynin hayatında her biri köşe taşı mesabesinde bir takım mutlu olaylar ve zamanlar vardır. Takdir edersiniz ki bunların en heyecan ve mutluluk verici olanlarından biri, çocuklarımızın eğitim-öğretime başlama veya bitirme mürüvvetlerini görmektir. Bilmenizi isteriz ki, TRÜ İlâhiyat Fakültesi’ne gönderdiğiniz veya göndereceğiniz yavrularınız, yavrularımızdır; güvenilir ortamda, emin ellerdedir. Kara, hava ve deniz ulaşımının buluştuğu nadide bir coğrafi konumda, geniş fiziksel, sosyal, kültürel ve bilimsel imkânlara sahip olan TRÜ Merkez Kampüsü içinde eğitim-öğretim hayatına hazırlanan fakültemizde öğrenimlerini sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlayacak olan bu gençlerimizin kendilerine, sizlere, topluma ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak hizmet kervanına katılma onurunu yaşamanız en büyük amacımız ve dileğimizdir.

        Bu duygu ve düşüncelerle üniversite yaşamına adım atan bütün öğrencilerimizi candan kutluyorum. Ayrıca, Fakültemizi tercih edip öğrencisi olma ayrıcalığını kazanan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, gönülden sevgilerle aramıza hoş geldiniz diyorum. Kendilerine hayat boyu sağlık, mutluluk ve başarı dilerken kıymetli anne-baba ve velilerine de en derin sevgiler, saygılar sunuyorum.

 Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU

Dekan V.

Menüyü Kapat