İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Felsefe ve Din Bilimleri

Doç. Dr. Fatih TOPALOĞLU 

(Bölüm Başkanı)

 

topaloglu@trabzon.edu.tr

(0462) 455 45 60

Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri bölümü din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır.

 

Anabilim Dalları

Menüyü Kapat