İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Temel İslam Bilimleri

Prof. Dr. Murat SULA 
(Bölüm Bşkanı)

 

murat.sula@trabzon.edu.tr

muratsula@gmail.com

(0462) 455 45 51

 

Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır.

 

Anabilim Dalları

Menüyü Kapat