Temel İslam Bilimleri

 
Doç. Dr. Murat SULA
(Bölüm Başkanı)
0462 455 45 51
murat.sula@trabzon.edu.tr muratsula@gmail.com
 
Bu bölümde yer alan anabilim dalları, inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair on dört asırlık İslam ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik bir anlayışla ele alır. Modern çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak güncel dini sorunlara çözümler üretmeye çalışır.

Anabilim Dalları
 

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Tefsir
Hadis
Kelâm
İslam Hukuku
İslam Mezhepleri Tarihi
Tasavvuf
Arap Dili ve Belâğatı