Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ

B.1 - GİRİŞ

B.2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
STANDART-5    PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
5.1.   PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
5.2.   STRATEJİK PLAN
5.3.   AMAÇ VE HEDEFLER
5.4.   PERFORMANS GÖSTERGELERİ
STANDART-6    RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
6.1.    RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
6.2.    RİSK YÖNETİMİ
6.3.    RİSK YÖNETİM EKLERİ
6.3.1. RİSK OYLAMA FORMU                                         
6.3.2. RİSK KAYIT FORMU                          
6.3.3. KONSOLİDE RİSK RAPORU                       
6.3.4. RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
6.4.    RİSK KAYIT FORMU