Kontrol Faaliyetleri Standartları

STANDART-7 : KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
7.1.    SÜREÇLER
7.1.1-  BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ
7.1.2-  DERS TELAFYSİ SÜRECİ
7.1.3-  ÖDRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRECİ
7.1.4-  YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARIN DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRECİ
 7.2.    İŞ AKIŞLARI
7.2.1-  BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI
7.2.2-  DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA BİNA BAKIM VE ONARIM İŞ AKIŞI
7.2.3-  GELEN VE GİDEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
7.2.4-  HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE NASIL ALABİLİR İŞ AKIŞI
7.2.5-  İDARİ PERSONELİN SAĞLIK RAPORUNUN İZNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI
7.2.6-  MAL TESLİM ALMA İŞ AKIŞI
7.2.7-  ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME İŞ AKIŞI
7.2.8-  SAYIM VE SAYIM SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER İŞ AKIŞI
7.2.9-  SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU
7.2.10- SÜRELİ YAZILAR İŞ AKIŞI
7.2.11- TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ
7.2.12- TELEFON ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI
7.2.13- YILLIK İZİN İŞ AKIŞI
7.2.14. MAAŞ HAZIRLAMA İŞ AKIŞI
STANDART- 8 : PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
8.1.     PROSEDÜRLER
8.2.     TALİMATLAR
8.2.1-  DİSİPLİN CEZALARI VE CEZA GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI
8.2.2-  RAPOR ALMA KURALLARI
8.2.3-  SINAV UYGULAMA ESASLARI
8.3.    FORMLAR
8.3.1-  Mazeret Sınavı Başvuru Formu
8.3.2-  Bitirme Çalışması Başvuru ve Değerlendirme Formu
8.3.3-  Dekanlık Görev Belgesi Formu
8.3.4-  Telafi Dersi Talep Formu
8.3.5-  Sınav Notuna İtiraz Formu
8.3.6-  Personel Öneri, İstek, Eleştiri ve Memnuniyet Formu
8.3.7-  Yayımlanan Bildiri Bilgi Formu
8.3.8-  Yayımlanan Kitap Bilgi Formu
8.3.9-  Yayın Hakemliği Bilgi Formu
STANDART-9   : GÖREVLER AYRILIDI
STANDART-10 : HİYERARŞİK KONTROLLER
STANDART-11 : FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
11.1.   Vekil Personel
11.2.   Süreli Yazılar, İşler Takip Çizelgesi
STANDART-12 : BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ