İslam Araştırmalarında Yeni İmkanlar : KURAMER Kütüphane Programı

29 Şubat 2020 Cumartesi

Dr. Mehmet APAYDIN’ın hazırladığı, binlerce kitabı ihtiva eden KURAMER KÜTÜPHANE PROGRAMI 29 Şubat 2020 Cumartesi günü fakültemizde tanıtıldı. İstanbul’dan Fakültemize gelerek programın muhtevası ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapan ve bilgisayar üzerinden uygulamalı olarak nasıl kullanılacağını gösteren APAYDIN, büyük emeklerle hazırladığı programı bütün ilim dünyasına ücretsiz armağan ettiğini söyledi. Sunum esnasında, lisansüstü öğrencilerimiz ve fakültemiz akademik personeli şahsi bilgisayarları ile programın kullanımı üzerine pratik yapma imkânı buldular.
Kaynaklara ulaşma noktasında programın pratik yönleri hakkında bilgi veren APAYDIN, rivâyetlerin anlaşılması noktasında yeni bir sistem önerisi olan Bütünsel Yaklaşım metodunu da örneklerle anlattı. Akademisyenlerimizin soruları ile katkıda bulunduğu sunum, Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜR’ün hediye takdimi ile nihayete erdi.